Investera

Klicka här, fyll i formuläret, visa ditt stöd!

Oavsett om du investerar tid eller pengar, får du ta del av den vinst som blir kvar efter att vi betalat alla utgifter. Vi kommer först och främst sköta vår egen ekonomi, därefter betalar vi ut pengar till dig som investerat i verksamheten på lång sikt.

Varje månad kollar hur mycket pengar vi fått in från verksamheteten, t ex avgifter från sajten samt räntor. Det är dessa pengar vi använder för att betala fakturor, löner och våra egna investeringar i teknologi, drift och allt övrigt som krävs för att få framgång. Du kommer få full insyn i verksamhetens ekonomi så att du kan följa utvecklingen månad för månad.

Om utgifterna överstiger inkomsterna en viss månad

  • Inkomsterna för följande månad(er) belastas med det belopp som saknas.
  • Kapital tas från de som investerat pengar så vi ändå kan betala fakturan.

Om det finns pengar över i slutet av månaden

  • Hälften av pengarna fördelas till de som investerat pengar, och hälften till de som investerat tid. Därefter ser uppdelningen ut som följer.

Om du investerar både tid och pengar fördelar du både riskerna och möjligheterna.

Investera pengar i detta projekt…

  • Hälften av vinsten varje månad går till de som investerat pengar. Pengarna fördelas efter hur stor del av helheten du har investerat.
  • För att underlätta uträkningen baseras vinstfördelningen på hur mycket kontanta medel man betalat in, tidigare vinst påverkar alltså inte uträkningen.
  • De som investerat pengar kan rösta ja eller nej till att låta fler investera pengar. Detta är en rättighet eftersom den egna delen av vinsten minskar när det kommer in fler. Med mer kapital ökar samtidigt möjligheten att bygga en bättre verksamhet, eller att du själv ska kunna investera ytterligare pengar. En röst är giltig i två månader (61 dagar).
  • Vi vill inte ta in mer pengar än nödvändigt, därför tillämpar vi en väntelista där man i tur och ordning får vara med och satsa.

Investera tid och arbeta för oss…

  • Den andra halvan av vinsten fördelas mellan det totala antalet timmar som varje individ har investerat på begäran av projektledaren (vi kallar detta för “arbetstid”). Månadens vinst fördelas alltså utifrån allt historiskt arbete.
  • Precis som när man är egenföretagare så krävs det ibland att man gör en insats utan att man får betalt. Det kan vara lönsamt att lägga ideell tid på att läsa sina mail, att man är med på möten och att man tar sig tid för att lobba för sådant som är viktigt. Men givetvis kommer vi göra det yttersta för att varje arbetsinsats lönar sig i längden.
  • Den insats som sker utanför arbetstid är dessutom inget som ägs av verksamheten. Om du på eget initiativ bygger något, eller skriver något, så är det fortfarande du som är ägare och har upphovsrätten. Var alltså noga med hur dessa rättigheter ser ut när du jobbar ihop med någon på eget initiativ.

För att få ta ut pengar krävs det antingen att någon investerar samma belopp eller att beloppet kan tas från vinsten. När du begär ut pengarna kan det ta upp till 12 månader, efter denna tid så använder vi andra personers investerade pengar för att betala dig. Om pengarna är slut och ingen vill investera i oss så säljer vi verksamheten och fördelar pengarna enligt ovan.

LONDON 2011-04-07

Jakob Nanneson
Projektledare

ps. Blir du intresserad?