Ge förslag

I fältet här nedanför får du gärna skicka in ett förslag om hur du tycker att en marknadsplats på nätet ska fungera. Vad går att göra bättre? Kanske behövs helt nya funktioner, eller räcker det att putsa på det som redan finns?